"Dziękuję Ci że miałeś ręce nogi ciało
że przyjaźniłeś się z grzeszną Magdaleną
że wyrzuciłeś na zbitą głowę kupców ze świątyni
że nie byłeś obojętną liczbą doskonałą"
Ks. Jan Twardowski, "Dziękuję" z tomiku "Spacer po Biblii"

W czasie największych dla chrześcijan Świąt życzymy wszystkim Nauczycielom, uczniom, absolwentom i internautom, aby był to czas radości ze szczęścia, które jest owocem cierpienia, aby był to czas odpoczynku i radości przeżytej w rodzinnym gronie, w nadziei na to, że nie będzie smutku i trudu, który nie wydałby owocu. Mamy nadzieję, że ten czas nie będzie dla nikogo obojętną liczbą doskonałego świętowania.