Polska szkoła w Czarnym Borze na Litwie nie otrzymuje dotacji od rządu litewskiego. Brakuje funduszy i materiałów potrzebnych, aby dzieci naszych rodaków mogły poznawać język polski i polską kulturę.

Dlatego zorganizowano zbiórkę gier planszowych, kredek, innych przyborów szkolnych i książek w języku polskim. Można je przynosić do sali 212.

W bufecie jeszcze do końca Wielkiego Postu będzie stała skarbonka w kształcie żaby przeznaczona na jałmużnę.