Z powodu remontu instalacji elektrycznej w dniach 12-13 lutego sieć XIVLO będzie niedostępna. Dotyczy to w szczególności poczty, stron WWW i SSH.