Na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej już dzisiaj pojawiły się wyniki części teoretycznej LIX Olimpiady Fizycznej. Na 35 osoby, które dostały się do części doświadczalnej z okręgu Warszawskiego, 16 jest uczniami naszej Szkoły! Oto ich lista w kolejności alfabetycznej:

1. Dębski Maciej 9. Miśkiewicz Michał
2. Frydlewicz Kamil 10. Pacholski Michał
3. Gładczuk Łukasz 11. Romanowicz Marek
4. Karczmarczyk Maciej 12. Rządkowski Wojciech
5. Kowalski Mikołaj 13. Sławiński Albert
6. Lis Krzysztof 14. Suwara Piotr
7. Malinowski Maciej 15. Tomaszewski Michał
8. Mioduszewski Łukasz 16. Trzepiński Mateusz

Wszystkim składamy olbrzymie gratulacje!

Strona główna komitetu głównego
Punktacja za część teoretyczną