Szanowni Państwo,

Edukacyjna Fundacja im. prof. Czerneckiego EFC informuje o kolejnej edycji ogólnopolskiego programu stypendiów licealnych Marzenie o Nauce. Jest to największa tego typu inicjatywa w Polsce, jeśli nie w Europie, prowadzona i finansowana przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC. Docelowo opieką stypendialną EFC obejmować będzie 300 licealistów, którzy:

 • pochodzą z terenów wiejskich,
 • uzyskali minimum dobre wyniki w nauce w ostatniej klasie gimnazjum,
 • spełniają kryterium socjalne (pochodzą z rodzin żyjących poniżej minimum socjalnego określanego przez Instytut Pracy i Polityki Społecznej).

 
W ramach programu Marzenie o Nauce, Fundacja oferuje Stypendystom:

 • stypendium wypłacane przez Fundację przez okres trzech lat nauki w liceum,
 • zakwaterowanie w internacie lub bursie wskazanej przez Fundację,
 • pokrycie kosztów składek na Radę Rodziców oraz składek ubezpieczeniowych w liceum,
 • pokrycie kosztów wyżywienia całodziennego w bursie,
 • pokrycie kosztów niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych,
 • pokrycie kosztów dodatkowych indywidualnie określanych z każdym uczestnikiem programu   Marzenie o Nauce w umowie stypendialnej,
 • opiekę Fundacji w zakresie określonym w umowie stypendialnej,
 • możliwość ubiegania się o uczestnictwo w programie stypendiów uniwersyteckich Marzenie o Nauce.

 
Aby otrzymać stypendium Fundacji, gimnazjaliści będą musieli pomyślnie przejść rekrutację do jednego z 15 najlepszych polskich liceów. Wśród wybranych przez EFC liceów jest również XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie, które przyjmować będzie stypendystów EFC z województwa mazowieckiego. Wojewódzkim Opiekunem Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC jest Pani Izabela Buczek, e-mail: ibuczek@efc.edu.pl.
Wszelkie informacje o Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC dostępne są na stronie www.efc.edu.pl.

Z wyrazami szacunku,
Joanna Bochniarz
Prezes Zarządu
Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC