W związku z tym, iż konkurs na szkolnego webmastera został rozstrzygnięty, jako przewodniczący nowej ekipy, pragnę przedstawić swój zespół:

  • Kamil Frydlewicz
  • Adam Grabowicz
  • Katarzyna Kańska
  • Kamil Prus
  • Albert Malewski

Jednocześnie chciałbym gorąco podziękować ustępującej ekipie za trud włożony w pracę nad stroną i rychłe przekazanie uprawnień w nasze ręce. Wszelkie pytania, propozycje i pomysły odnośnie strony, jej przebudowy, restrukturyzacji, prosimy zgłaszać pod poniższe adresy email:

webmaster@staszic.waw.pl