Dzięki zaangażowaniu naszych uczniów Liceum i Gimnazjum oraz Nauczycieli w pomoc dla szkoły w Kopyczyńcach udało nam się zebrać 4773 PLN, które zostały przeznaczone na zakup leków przeciw grypie. Dziękujemy za wsparcie finansowe, oraz za licznie przyniesione leki.
Samorząd Szkolny