Zbliżają się wybory nowego Prezydenta Samorządu Szkolnego. Wymaganymi dokumentami w procedurze rejestracji kandydatów będą:

  • pisemna opinia wychowawcy
  • praca pisemna pt."Jak wyobrażam sobie moją pracę w Samorządzie Szkolnym"

Rejestracja kandydatów rozpocznie się po uchwaleniu przez senat Ordynacji Wyborczej dotyczącej wyborów na Prezydenta Samorządu Szkolnego w roku 2010.
Samorząd Szkolny