W związku z epidemią grypy na Ukrainie prosimy całą społeczność naszej Szkoły o pomoc dla uczniów szkoły w Kopyczyńcach koło Tarnopola, z którą niedawno nawiązaliśmy partnerskie kontakty. Najbardziej potrzebne są leki przeciwgrypowe i witaminy. Jutro i w najbliższą środę do południa będziemy je zbierać w Liceum w pokoju Samorządu, a w Gimnazjum w klasach przy pomocy wychowawców/nauczycieli.
Mogą też być wpłacane pieniądze na zakup niezbędnych lekarstw. Całą akcję koordynują Samorządy Uczniowskie naszych Szkół.

Samorząd Uczniowski