Zapraszamy absolwentów do szkoły po odbiór świadectw dojrzałości - 30. czerwca (we wtorek) od godziny 12.00 do 16.00. W innych dniach zapraszamy w godzinach pracy sekretariatu (8.00 - 15.00).