„Miarą cywilizacji - miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury - jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej” Jan Paweł II

24 marca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Życia. Wszystkich, którzy nie chcą żyć w cywilizacji, w której „nieprzydatna” babcia spędza ostatnie dni w smutku i samotności, dziecko bez żadnej możliwości obrony zostaje zabite zanim ujrzy świat, a jedyne, co otrzymuje człowiek pozbawiony domu to pogardliwe spojrzenia, zachęcamy do budowania cywilizacji życia.

Niech symbolem tego, że żadnego życia nie chcemy odrzucać, a bronić szczególnie tego, które samo jest bezbronne, będzie zielony element ubrania.

W najbliższy wtorek 24 marca w Narodowy Dzień Życia przyjdźmy do szkoły ubrani na zielono!


UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Życia

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza dzień 24 marca Narodowym Dniem Życia.

Dzień ten powinien stać się okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych. Dzień ten powinien być również motywem solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia.

§ 2. Narodowy Dzień Życia będzie odtąd obchodzony corocznie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.