Plan zajęć szkolnych w dniach 17, 18, 19 marca 2009 r. (okres rekolekcji) - część wspólna dla wszystkich uczniów:

Wtorek, 17.03.2009 r.

  • godz. 8.30 – 9.25 – 1 lekcja według planu
  • godz. 9.30 – 11.00 – spotkanie w szkolnej auli z p. dr E. Woydyłło (sprawdzenie listy obecności przez wychowawców)

Środa, 18.03.2009 r.
  • godz. 8.15 – 9.55 – 2 pierwsze lekcje według planu, później zajęcia sportowe lub informatyczne (dla tych, którzy nie idą na rekolekcje)

Czwartek, 19. 03.2009 r.
  • godz. 8.15 – 9.55 – 2 pierwsze lekcje według planu + KANGUR
  • godz. 10.30 – 11.00 – spotkanie w szkolnej auli z przedstawicielami wspólnoty „Arka” (sprawdzenie listy obecności przez wychowawców)

Obecność uczniów na zajęciach jest obowiązkowa.