W czwartek między 8:00 a 14:00 i w piątek między 8:00 a 10:10 przesyłki zbierać będzie w samorządówce poczta walentynkowa. Jeżeli chcecie swojej szkolnej sympatii wysłać kartkę, to przynieście gotową kartkę wraz z danymi (imię, nazwisko, klasa) osoby do której ma być dostarczona. Przesyłki roznoszone będą w piątek na przerwach.