MUN Dortmund

Spotkanie organizacyjne dotyczące konferencji MUN w Dortmundzie odbędzie się w czwartek 29 listopada w sali 119 o godz. 15.00. W jego trakcie zostanie omówiony list od organizatorów oraz zostanie odtworzony film o konferencji MUN (ok. 20 min). Obecność obowiązkowa. (Osoby, które nie mogą się pojawić są proszone o kontakt z p. Moryc).