Ogłaszamy konkurs na obsadę szkolnego radiowęzła. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się z przygotowanym planem pracy do Samorządu Szkolnego.
Zgłoszenia przyjmujemy do 11. grudnia