Wszystkich zainteresowanych absolwentów gimnazjów prosimy o dostarczenie wypełnionego oświadczenia o woli podjęcia nauki w XIV LO.