Kochani,
bardzo chory jest Pan Wiesław Jeleń, dyrygent naszego szkolnego chóru. Potrzebna jest krew. Każdy kto jest chętny, zdrowy i pełnoletni może ją oddać w dowolnym punkcie krwiodawstwa ze wskazaniem Pacjenta.
Regina Lewkowicz

Poniżej podaję treść listu Pani Anny Jeleń - żony Pana Wiesława

Kochani!
Wiele osób w reakcji na napływające informacje o stanie zdrowia Wieśka pyta nas o to, czy potrzebna jest krew. Wieśkowi w czasie kolejnych operacji przetoczono ogromną ilość krwi, wciąż podawane są preparaty z krwi pochodzące. Zachęcamy do oddawania krwi wszystkich, którzy w ten sposób chcieliby wyrazić swoją troskę. Z wdzięcznością i ogromnym szacunkiem myślę o honorowych krwiodawcach, których serdeczna wyobraźnia i szczodrość pozwala ratować ludzkie życie. Nikt w szpitalu ze mną na ten temat bezpośrednio nie rozmawiał, ale potrzeba jest widoczna i oczywista. W punkcie krwiodawstwa poinformujcie, że oddajecie krew na rzecz Wiesława Jelenia, który leży w Instytucie Kardiologii w Aninie.
Pozdrawiam,

Anna Jeleniowa