Świadectwa dojrzałości będzie można odbierać od 30 czerwca 2008r. godz. 14:30 w sekretariacie szkoły.