Proszę o zapoznanie się z listą zakwalifikowanych na Letnią Szkołę Informatyki: lista


Uczestnicy obozu proszeni są o dopełnienie następujących formalności:

 • Do 10 czerwca wpłata kwoty 500zł na konto Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych BANK Pekao S.A. V O. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-950 Warszawa
  Numer konta: 75 1240 1066 1111 0010 0948 1191
 • Do 12 czerwca złożenie w sekretariacie XIV LO, przesłanie pocztą tradycyjną bądź dostarczenie na zebranie organizacyjne (12 czerwca) kompletu dokumentów:
  • Wniosek, z dopisaniem adresu mailowego ucznia*,
  • oświadczenia rodziców*,
  • informacja rodziców o stanie zdrowia*,
  • regulamin LSI*.
  * - koniecznie podpisane własnoręcznie przez rodzica/opiekuna
  Dokumenty dostępne na stronie www.staszic.waw.pl (w lewym pasku menu Letnia Szkoła Informatyki)
 • Zebranie organizacyjne 12 czerwca g. 17.00 Aula XIV LO im. S.Staszica
 • Pytania: stachera@staszic.waw.pl