Osoby, które przekazały podręczniki na kiermasz, zapraszamy do samorządówki po odbiór pieniędzy za sprzedane książki. Zgłaszać można się do końca bieżącego tygodnia (tj. do 3 października).