Proszę o zapoznanie się z listą zakwalifikowanych na Letnią Szkołę Fizyki: lista


Uczestnicy obozu proszeni są o dopełnienie następujących formalności:

 • Do 10 czerwca wpłata kwoty 500zł na konto Rady Rady Rodziców przy Zespołe Szkół nr 82, ul. Nowowiejska 37a
  Numer konta bankowego: BANK ZACHODNI WBK S.A. O/Warszawa 45 1090 1014 0000 0001 0703 5616 z dopiskiem Letnia Szkoła Fizyki
 • Do 12 czerwca złożenie w sekretariacie XIV LO, przesłanie pocztą tradycyjną bądź dostarczenie na zebranie organizacyjne (12 czerwca) kompletu dokumentów:
  • Wniosek, z dopisaniem adresu mailowego ucznia*,
  • oświadczenia rodziców*,
  • informacja rodziców o stanie zdrowia*,
  • regulamin LSF*.
  * - koniecznie podpisane własnoręcznie przez rodzica/opiekuna
  Dokumenty dostępne na stronie www.staszic.waw.pl (w lewym pasku menu Letnia Szkoła Fizyki)
 • Zebranie organizacyjne 12 czerwca g. 17.00 sala 111 XIV LO im. S.Staszica
 • Pytania: szkola@staszic.waw.pl