Przypominamy, że do 28 maja (środa) można wysyłać zgłoszenia do konkursu matematycznego St@ś (skierowanego do uczniów klas V i VI szkół podstawowych z Ochoty). Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • klasę,
  • nazwę szkoły.
Należy je kierować na adres organizatora - XIV Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Staszica, ul. Nowowiejska 37A, 02-010 Warszawa. Każda szkoła ma prawo zgłosić nie więcej niż 10 uczestników.

Konkurs odbędzie się 2 czerwca 2008r. o godzinie 9:00 w gmachu XIV LO, ul. Nowowiejska 37A.

Pytania proszę kierować na adres webmaster@staszic.waw.pl