Z satysfakcją informujemy o sukcesie uczniów Liceum Staszica w finale 62. Olimpiady Fizycznej: spośród 11 laureatów z całej Polski Jakub Supeł, uczeń klasy II, został zwycięzcą Olimpiady, ponadto czterech innych uczniów zostało laureatami, a dwóch finalistami.

Zwycięzca Olimpiady, laureat, I miejsce
Jakub Supeł, 2b
Laureat, IV miejsce
Jakub Mrożek, 3a
Laureat, VII miejsce
Paweł Nałęcz-Jawecki, 3a
Laureat, VIII miejsce
Igor Kotrasiński, 3a
Laureat, XI miejsce
Aleksander Matusiak, 3a
Finaliści
Patryk Czajka, 3c
Piotr Ogonowski, 3e

Jakub Supeł i Jakub Mrożek wezmą udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej w Danii w lipcu 2013.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!