Redakcja magazynu "Perspektywy" organizuje wakacyjny staż dziennikarski. Szczegółowe informacje: