W związku z pokrywającymi się terminami zaplanowanych konkursów dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych - konkursu st@ś i p@skal, aby umożliwić uczniom szkół podstawowych udział w obydwu konkursach, termin finału konkursu p@scal zostaje przesunięty na dzień 3 czerwca godzina 9:00.

Organizatorzy konkursu