8 marca 2008 rozpoczynają się zajęcia plastyczne. Zainteresowani uczniowie mogą zapisać się w sekretariacie szkoły. Pierwszeństwo będą mieli chętni, którzy zadeklarują udział we wszystkich spotkaniach. Liczba miejsc - 14. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje w programie zajęć.

Uwaga!
Z powodu zmian w funkcjonowaniu Muzeum Narodowego początek warsztatów został przesunięty z 3 na 8 marca!
Do terminów zajęć wkradł się błąd: 10 i 17 maja (sobota) zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, a nie 15:15, jak zostało podane w programie.