W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Stanisława Staszica w Warszawie zapraszam Koleżanki i Kolegów, Wychowanków i Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica, TPD 2, XIV LO im. K. Gottwalda, XIV LO im. S. Staszica w Warszawie do współpracy przy tworzeniu drugiej części monografii naszej Szkoły (od 1950 roku do czasów współczesnych).

Komitet Redakcyjny prosi o przesyłanie wspomnień, zdjęć i wszelkich innych materiałów, które można by wykorzystać w publikacji.

Zarząd Stowarzyszenia bardzo liczy na zaangażowanie w realizację ważnego dla nas wszystkich projektu.

Kontakt:
e-mail: stowarzyszenie@staszic.waw.pl, krysialip@poczta.onet.pl, jdec@o2.pl
tel.: +48 601 37 65 75, +48 501 446 556