Biblioteka XIV Liceum Ogólnokształcącego przypomina o kończącym się terminie trwania konkursu plastycznego na exlibris! Biblioteki. Tylko do 29 lutego 2008. Czekają na Ciebie bardzo atrakcyjne nagrody!!!


Regulamin Konkursu:

  1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie naszego Liceum.
  2. Exlibris powinien zawierać elementy związane z książką.
  3. Prace należy dostarczyć w formacie nie większym niż A4 (kolorystyka czarno-biała).
  4. Każdy uczestnik może dostarczyć dowolną ilość prac.
  5. Podpisane exlibrisy należy składać do 28 lutego w Bibliotece Szkolnej.
  6. Najlepsze prace zostaną bardzo atrakcyjnie nagrodzone (przewidywane nagrody: odtwarzacze mp3, mp4, słowniki multimedialne i cenne książki).
  7. Praca, która zajmie I miejsce, zostanie wykorzystana jako logo Biblioteki.
  8. Wszystkie exlibrisy biorące udział w konkursie wezmą udział w wystawie.
  9. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Bibliotece Szkolnej.