Przypominamy, że 9 i 10 stycznia trwa cisza wyborcza. Oznacza to, że w dniu wyborów oraz na dzień przed nimi sztabom wyborczym nie wolno:

  • rozwieszać nowych plakatów wyborczych
  • przeprowadzać jakichkolwiek innych form agitacji na rzecz któregokolwiek z kandydatów

Prosimy również uczniów nienależących do żadnego ze sztabów o powstrzymanie się od zakłócania ciszy wyborczej. Dajmy każdemu wyborcy czas na podjęcie świadomej decyzji o poparciu najlepszego kandydata.