7 stycznia 2007r. w auli naszego Liceum odbyła się debata kandydatów na Prezydenta Szkoły. Przez półtorej godziny przybyli na debatę uczniowie mieli szansę na bezpośredni kontakt z obu kandydatami, czyli Jankiem Kniahnickim (2C) i Jackiem Lewkowiczem (2A).


Debatę otworzył ustępujący Prezydent Rafał Duczmal. Obaj kandydaci przedstawili krótko swoje programy wyborcze, następnie zadawali sobie nawzajem trudne, przemyślane pytania. Po tym punkcie porządku debaty, pytania kandydatom zadawali sami uczniowie, zgromadzeni na widowni. Wachlarz tematów poruszany w pytaniach zadawanych zarówno przez samych kandydatów, jak i uczniów był bardzo szeroki – kandydaci musieli ustosunkowywać się do kwestii niedostatku ręczników papierowych w toaletach, wymiany sof i foteli na korytarzach, wprowadzenia dystrybutorów wody, a także wydawania międzyszkolnej gazetki, różnych sposobów kontaktów z Rządem oraz relacji na linii uczeń – samorząd – Dyrekcja. To tylko niewielka część poruszonych tematów, ale oddająca ich niezwykłą różnorodność i konieczność świetnego przygotowania obu kandydatów, by odpowiadać na poruszane kwestie.

Debatę podsumowała Pani Dyrektor Regina Lewkowicz, która z uwagą śledziła wypowiedzi obu kandydatów i propozycje w nich zawarte.

Od 9 stycznia (środy) obowiązuje cisza przedwyborcza, a same wybory odbędą się 10 stycznia (czwartek). Do tego czasu zachęcam wszystkich do zapoznania się z programami obu kandydatów, by głosować świadomie, zgodnie ze swoimi przekonaniami.