Z powodu małej ilości chętnych, termin przyjmowania zgłoszeń do obu konkursów zostaje przedłużony do dnia 14 grudnia 2007.