Samorząd Uczniowski zaprasza uczniów klas pierwszych i drugich do wzięcia udziału w Konkursie na Redaktora Naczelnego gazety szkolnej "Staszic Kurier". Do dnia 27 listopada należy dostarczyć do Samorządu Uczniowskiego pisemne zgłoszenie do konkursu z załączonymi:
· ramowym planem prowadzenia gazety
· opinią nauczyciela języka polskiego


W dniach 28, 29 listopada osoby, których zgłoszenia zostaną rozpatrzone pozytywnie zaprezentują osobiście swoją wizję prowadzenia gazety.
W dniu 30 listopada ogłoszone zostaną przez Komisję Konkursową wyniki konkursu.