XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie organizuje bezpłatne zajęcia z matematyki dla zainteresowanych i uzdolnionych w tym kierunku uczniów klas trzecich gimnazjum.

Konsultacje adresowane są przede wszystkim do kandydatów do klas matematycznych z autorskim programem nauczania w XIV Liceum.

Udział w zajęciach ułatwi młodzieży dokonanie właściwego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Zajęcia będą odbywać się w czwartki w godzinach 16:00 – 17:30 od 18 października 2007 r. do maja 2008 r. w budynku liceum przy ulicy Nowowiejskiej 37a, tel. (022) 825 13 25.