Świadectwa dojrzałości będzie można odbierać od 29 czerwca godz. 12.00 w sekretariacie szkoły.