Nasz nauczyciel w-f, Profesor Krzysztof Tymicki, jest bardzo chory i pilnie potrzebuje krwi.

Pomóc mogą osoby, które są pełnoletnie i zdrowe. Można zgłosić się do szpitala, w którym leży Profesor - do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137 ( I piętro) - codziennie - od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 - 13:30 (w piątki od 7.30 do 17.00). Grupa krwi nie jest ważna. Należy jednak zaznaczyć, że krew oddajemy dla pana K. Tymickiego - pacjenta tego szpitala, Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.