Istnieje już możliwość logowania się do szkolnych kont pocztowych przez przeglądarkę.
Link do SquirrelMail znajduje się w menu w dziale sieć po lewej stronie na samym dole.