Wszystkim nagrodzonym w XIX Festiwalu Poezji Współczesnej serdecznie gratulujemy, zaś pozostałym życzymy powodzenia w przyszłych edycjach festiwalu.
Zespół Webmasterski

Nagroda Główna Grand Prix (Dyrektora Biura Edukacji – cyfrowy aparat fotograficzny): za szczególne walory artystyczne i nowatorskie wykorzystanie tworzywa poetyckiego dla Sylwii Napory

Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty za oryginalne ujęcie problemów egzystencjalnych współczesnego człowieka dla Vareny

Nagroda Burmistrza Dzielnicy Ochota za świadomy i konsekwentnie kształtowany warsztat poetycki dla Kingi Makowskiej

Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły im. Stanisława Staszica dla najwybitniejszego twóry z Liceum Staszica dla Sylwii Napory

Fundacja Sztuki „ABDANK” za odkrywczą „wypowiedz liryczną” dla Kingi Makowskiej

Pan Maciej Rayzacher za poetycką wizję ujęcia istoty człowieczeństwa dla Sylwii Napory

Pan Jan Stępień za skupienie uwagi w wypowiedzi poetyckiej – na jednostkowym doświadczeniu człowieka dla Vareny

Wydawnictwo „Czytelnik” za oryginalne ujęcie świata w rzeczywistości poetyckiej dla Tomasza Miklaszewskiego

Pani Marii Ginter za twórczą odwagę dla Sylwii Napory

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego za interpretacje własnych tekstów poetyckich dla Bartosza Antonowicza

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego za interpretacje własnych tekstów poetyckich dla Anny Gaworskiej

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego za udział w XIX Festiwalu Poezji Wspołczesnej dla Agaty Żwirskiej

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego za udział w XIX Festiwalu Poezji Wspołczesnej dla Yellow

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego za udział w XIX Festiwalu Poezji Wspołczesnej dla Andrzeja Okrasy