W dniach 26, 27 i 28 marca 2007 r. odbędą się rekolekcje wielkopostne dla uczniów - uczestniczących w lekcjach religii.

Uczniowie nieuczestniczący w rekolekcjach zobowiązani są do obecności na wybranych zajęciach 26 i 27 marca (należy wpisać się na listę chętnych na wybrane zajęcia. Listy znajdują się u wychowawców klas).

28 marca pierwsze 3 lekcje odbędą sie według planu.