Pod Patronatem Dyrektora Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy
XIX Festiwal Poezji Współczesnej
w środowisku szkół średnich w Warszawie
XIV LO im. S. Staszica

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół średnich Warszawy do wzięcia udziału w XIX Festiwalu Poezji Współczesnej. Zgłoszenia własnych, o dowolnej tematyce 5 utworów (w maszynopisie, płycie CD, dyskietce lub pocztą elektroniczną na adres szkola@staszic.waw.pl) z zaznaczeniem podstawowych informacji o autorze, z podpisem lub godłem i numerem telefonu, należy dostarczyć do XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica, ul. Nowowiejska 37a do 20 marca 2007 r. Uprzejmie informujemy, że przesłanych tekstów nie zwracamy.

Twórcy prezentują w Finale Festiwalu 3 wybrane przez siebie teksty spośród 5 zgłoszonych wierszy. Lista twórców zakwalifikowanych do Konkursu zostanie wywieszona w gablocie przed Szkołą i na stronie internetowej szkoły, adres: www.staszic.waw.pl 23 marca 2007 r. Finał Festiwalu odbędzie się 30 marca 2007 r. w auli liceum o godz. 1800.

W Jury zasiądą wybitni przedstawiciele środowisk twórczych Warszawy.

Główną Nagrodę ufundował Dyrektor Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy. Wśród fundatorów nagród są: Kurator Oświaty, Burmistrz Dzielnicy Ochota, Wydawnictwo Abdank, Wydawnictwo Ibis, sponsorzy prywatni.


Jury XIX Festiwalu Poezji Współczesnej
 1. Juliasz Erazm Bolek
 2. Anna Ciasiowa
 3. Stanisław Choiński
 4. Janusz Drzewucki
 5. Paweł Dunin-Wąsowicz
 6. Maria Ginter
 7. Łukasz Gorczyca
 8. Michał Kaczyński
 9. Janusz Kowalczyk
 10. Aleksander Nawrocki
 11. Maciej Rayzacher
 12. Jan Stępień
 13. Magdalena Ślusarska
- Poeta, Naczelny "Enigmy"

- Poeta
- Redaktor Naczelny "Czytelnik"
- Poeta
- Pisarka
- Krytyk sztuki, galeria "Raster"
- Poeta, galeria "Raster"
- Redaktor działu kultury "Rzeczpospolita"
- Naczelny "Poezji" wydawnictwo "Ibis"
- Aktor
- Poeta
- Dyrektor Instytutu Książki (Kraków)