XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie tradycyjnie organizuje bezpłatne zajęcia dla uzdolnionych matematycznie uczniów klas trzecich gimnazjum.

Konsultacje adresowane są przede wszystkim do kandydatów do klas matematycznych z autorskim programem nauczania w XIV Liceum. Udział w zajęciach ułatwi młodzieży dokonanie właściwego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Zajęcia odbywać się będą w czwartki w godzinach 16:00 – 17:30 od 19 października 2006r. do maja 2007 r. w budynku liceum przy ulicy Nowowiejskiej 37a, tel. (022) 825-13-25.