Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pani Profesor Hanny Gosiewskiej wieloletniej nauczycielki naszej szkoły. Liceum w okresie Jej pracy ( 1953 - 1971) nosiło imię Klementa Gottwalda. Pokolenia uczniów zapamiętały Panią Profesor jako wybitną polonistkę. Wychowankowie Pani Hanny Gosiewskiej niezmiennie podkreślają wpływ, jaki miała na ich życie osobiste i kariery zawodowe. Chociaż minęło wiele lat od czasu, kiedy Pani Profesor uczyła w naszej szkole, to dzięki wdzięcznym uczniom trwa pamięć o Niezwykłej Polonistce.
Społeczność XIV Liceum im. S. Staszica składa Bliskim Pani Profesor serdeczne wyrazy współczucia.


Pogrzeb odbędzie się 8 marca 2012 r. Msza Święta będzie odprawiona o godzinie  11.15 w Kościele Jozefata przy ulicy Powązkowskiej 90