Pragniemy poinformować, iż w dniach 4-8 września 2006 odbędzie się szkolny kiermasz podręczników. Zainteresowani sprzedażą powinni dostarczyć swoje książki do 23 czerwca. Podręczniki przyjmowane będą w samorządówce. Miejscem sprzedaży książek będzie szatnia XIV LO.


Książki winny być czytelnie podpisane imieniem, nazwiskiem oraz klasą. Dodatkowo należy dołączyć listę sprzedawanych tytułów, sporządzoną według podanego poniżej wzoru. Wszystkie książki sprzedawane będą po 50% ceny rynkowej.

Pieniądze ze sprzedaży odebrać należy między 11 a 30 września. Przy przekazaniu książek uczeń oświadcza, iż jest świadom faktu, że nieodebrane w terminie pieniądze przechodzą na rzecz samorządu. Określa również, czy pragnie, aby niesprzedane książki do niego wróciły, czy też mają one zostać przekazane szkolnej bibliotece. W tym pierwszym przypadku powinien je odebrać do 30 września.