Przypominamy, iż strony przygotowywane w ramach konkursu na najlepszą stronę internetową winny być gotowe do dnia 31 maja. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 7 czerwca.