Dnia 1.03.2006 na 7. lekcji odbędzie się spotkanie z wykładowcą wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej Leszkiem Wawrzyniukiem. Tematem spotkania będą studia na Politechnice oraz możliwości, jakie daje ta uczelnia. Dodatkowych informacji na temat PW udzielą również sami studenci. Zainteresowani proszeni są o wpisanie siebie bądź swoich klas na listę znajdującą się w sekretariacie szkoły.