• Konkurs matematyczny St@ś adresowany jest do uczniów klas V i VI SP.
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie przez szkołę podstawową do dnia 15 maja 2009 r. na adres organizatora zgłoszenia zawierającego :
  imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły
  Każda zgłoszona szkoła przesyła zbiorcza listę co najwyżej pięciu uczniów, plus listę rezerwową (co najwyżej pięć osób), na której kolejność ustala szkoła macierzysta.
  Pocztą zwrotną organizator prześle listę uczniów zakwalifikowanych do Konkursu.
 • Konkurs odbędzie się 25 V 2009 r. o godzinie 9:00 w XIV LO im. Stanisława Staszica, ul. Nowowiejska 37a.
 • Czas trwania konkursu: 90 minut
  Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów, ani korektorów.
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
 • Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół i ogłoszone na stronie internetowej XIV Liceum.
 • Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się 4 VI 2009 r. o godz. 16:30.
 • W sprawach wymagających dodatkowych informacji można się kontaktować z organizatorem.
 • Nasz adres: stas@staszic.waw.pl
Serdecznie zapraszamy Uczniów do wspólnej nauki i zabawy
Dyrektor XIV LO: Regina Lewkowicz
Organizator: Henryka Korzec - nauczycielka matematyki