Przedstawiamy niniejszym wyniki klasyfikacji końcoworocznej w XIV LO: