Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów do wzięcia udziału w Samorządowym Konkursie Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych". Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz upowszechnienie młodzieżowego wolontariatu.


Warunkiem uczestnictwaw konkursie jest wiek od 10 do 19 lat (w dwóch grupach wiekowych ("Ósemeczka" - 10-13 i "Ósemka" - 14-19 lat). Działania zasługujące na wyróżnienie:

  • konsekwentna pomoc potrzebującym,
  • podejmowanie służby na rzecz społeczeństwa i środowiska,
  • zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych,
  • podejmowanie działań na TAK, aby w naszym życiu społecznym było mniej agresji i brutalności, a więcej życzliwości,
  • aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

Osoby spełniające powyższe kryteria można zgłaszać do p. Jolanty Dacko do 8 marca br. Więcej informacji na stronie organizatora konkursu.