W czwartki o godz. 15.00 w sali 209 będzie odbywać się kółko z analizy matematycznej, prowadzone przez Piotra Achingera - brązowego medalistę Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. Kółko zostało przełożone z wtorku.
Opiekunem kółka jest p. prof. Stanisław Lipiński.