Dwuletnia Mirianna Melnyk z Ukrainy zachorowała na białaczkę. Rodzice nie mają środków finansowych na leczenie. Marysia jest teraz w Warszawie, w szpitalu na Litewskiej. Osoby pełnoletnie mogą pomóc pokryć koszty leczenia, oddając krew (dowolna grupa) w Centrum Krwiodawstwa (ul.Saska, róg Nobla) w godz. 7.00-17.00, tel.(22)617 75 81.
WAŻNE! Prosimy o odebranie z Centrum Krwiodawstwa potwierdzenia oddania krwi dla Mirianny Melnyk i o dostarczenie go do szpitala na Litewskiej lub do samorządu.