Tematyka:
„2005 - Rok Stanisława Staszica”

Forma:
Grafika komputerowa, akwarela, tempera, węgiel, technika mieszana (do wyboru). Format A3

Prace należy składać do 28 września 2005r. (środa) w sekretariacie XIV LO.

Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane w gmachu szkoły.
Na autorów czekają nagrody!!!